Πεταλάς & Συνεργάτες

Τομείς Εξειδίκευσης


Επίλυση Διαφορών


Χειριζόμαστε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως πολιτικής φύσεως, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικές, εργατικές, διοικητικές και φορολογικές διαφορές, παρέχοντας πρακτικές λύσεις στους πελάτες για κάθε νομικό ζήτημα που προκύπτει στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες λαμβανομένου πάντοτε υπόψη την υπάρχουσα νομολογία των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Έχουμε χτίσει την φήμη μας πάνω σε πολλαπλές επιτυχίες σε πλήθος σύνθετων υποθέσεων και αντιδικιών, διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και γνώση για την παροχή ρεαλιστικών και επιχειρηματικά ολοκληρωμένων νομικών προτάσεων και λύσεων.

Κατανοούμε, επίσης, ότι η προσφυγή στα δικαστήρια δεν είναι πάντα αυτό που επιδιώκουν οι πελάτες μας. Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε νομικές συμβουλές στο γραφείο μας, βοηθώντας τους πελάτες στο να αναπτύξουν την κατάλληλη στρατηγική και διασφαλίζοντάς τους ότι το ενδεχόμενο ενός φιλικού διακανονισμού και μιας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μπορεί να αποτελεί την κατάλληλη λύση.

Εναλλακτικά, προσφέρουμε την καλύτερη αναλογία κόστους-αποτελεσματικότητας για τις παραστάσεις στα δικαστήρια και οι υπηρεσίες μας καλύπτουν κάθε στάδιο της δικαστικής αντιδικίας όπως:
 • νομική εκτίμηση και εκτίμηση των κινδύνων/ρίσκων
 • ανεύρεση και συνεργασία με πραγματογνώμονες και ειδικούς για την υποστήριξη της υπόθεσης
 • παράσταση και εκπροσώπηση στο δικαστήριο σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.
Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο


Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο, αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε κάθε εργασία που σχετίζεται με την οργάνωση και λειτουργία όλων των εταιρικών σχημάτων. Μελετώντας προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών μας, προτείνουμε επιχειρηματικά σχήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαιρετικής σημασίας φορολογικές παραμέτρους.
Επίσης οι σύγχρονες μορφές συμβάσεων, καθώς επίσης και όλα τα θέματα εμπορικού δικαίου, όπως εξελίσσονται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησής μας.
Ενδεικτικά οι νομικές υπηρεσίες μας σχετικά με τα εταιρικά και εμπορικά θέματα καλύπτουν τομείς όπως:
 • ίδρυση εταιρειών εντός και εκτός Ελλάδος , συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών για την επιλογή του κατάλληλου οχήματος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των πελατών μας και την ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών
 • περιεχόμενο και περιορισμοί των εξουσιών καθώς και ευθύνες των διαχειριστών/ μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 • δικαιώματα μειοψηφίας
 • συμφωνίες μετόχων και συγχωνεύσεις
 • πτώχευση/ ειδική εκκαθάριση
 • σχήματα stock option
 • διαπραγμάτευση και σχεδιασμό όλων των τύπων εμπορικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων δικαιόχρησης και συμβάσεων αντιπροσώπευσης και διανομής
 • φορολογία και φορολογικός σχεδιασμός
Υπηρεσίες E-business και Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών


Το γραφείο μας, παρακολουθώντας και αντιμετωπίζοντας την ιδιομορφία του "ηλεκτρονικού επιχειρείν", είναι σε θέση να προσφέρει προτάσεις και λύσεις σχετικά με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τις online υπηρεσίες των πελατών μας, όπως: φορολογικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, ευθύνη που προκύπτει από τη μετάδοση πληροφοριών (μέσω τύπου, χρηματιστηρίου), διαφήμιση online, marketing και πωλήσεις online, προστασία καταναλωτών, ασφαλή πληρωμή και κωδικοποίηση, ηλεκτρονικές υπογραφές και συμβάσεις, άυλες αποδείξεις και λογαριασμοί, εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, ηλεκτρονική διαχείριση και online δημόσιες υπηρεσίες, χρήση δεδομένων κλπ.

Υποστηρίζουμε επίσης τους πελάτες μας σε κάθε βήμα που κάνουν στην online δραστηριότητά τους και ιδίως σε διαφορές που σχετίζονται με domain names, εμπορικά σήματα και παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (κείμενα, μουσική, εικόνες, φωτογραφίες, κλπ.), παραβιάσεις των δικαιωμάτων της προσωπικότητας (δυσφήμιση, συκοφαντία, προστασία της ιδιωτικής ζωής δικαιώματα, κ.λπ.), δόλιες ή αθέμιτες πρακτικές ανταγωνιστών και εργαζομένων, παραπτώματα μέσω υπολογιστή, κλπ.

Οι νομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους τομείς αυτούς περιλαμβάνουν:
 • έκδοση αδειών λειτουργίας για τα τηλεπικοινωνιακά μέσα
 • εξασφάλιση κανονισμών για εταιρείες τηλεπικοινωνιών
 • νομοθεσία και νομολογία τηλεπικοινωνιών
 • νομοθεσία στον οπτικοακουστικό τομέα, κανονισμοί και κυρώσεις του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου
 • ζητήματα νέων τεχνολογιών / συμβάσεις λογισμικού / multimedia
 • συμφωνίες διασύνδεσης
 • outsourcing
Πνευματική Ιδιοκτησία


Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • προστασία και καταχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, copyright)
 • σύνταξη συμβάσεων κάθε είδους και άδειες με αντικείμενο πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (μεταβίβασης, παραχώρησης χρήσης, εκμετάλλευσης)
 • προσφέρουμε συμβουλές και αντιπροσωπεύουμε τους πελάτες μας ενώπιον Ελληνικών και Διεθνών Αρχών που συνδέονται με τα ζητήματα διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • αντιδικίες κάθε είδους προκύπτουσες στο πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αδειοδότηση


Το δικηγορικό γραφείο «Πεταλάς & Συνεργάτες» προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με κάθε είδος αδειοδότησης, όπως:
 • εγγραφή, εκμετάλλευση, μεταφορά και προστασία της άδειας
 • εμπορικά σήματα, εφευρέσεις, καινοτομίες, πνευματικά δικαιώματα, τεχνογνωσία
Εμπορικά Σήματα


Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα των εμπορικών σημάτων, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • προβαίνουμε σε έλεγχο, καταχωρήσεις και ανανεώσεις εμπορικών σημάτων
 • διεξάγουμε αναζητήσεις εθνικών, διεθνών και κοινοτικών εμπορικών σημάτων
 • παρέχουμε συμβουλές κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση συμβάσεων μεταβίβασης, παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης εμπορικών σημάτων, καθώς και σε αντιδικίες πάσης φύσεως για ακυρώσεις, παραβιάσεις και προσβολές αυτών ενώπιον του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και ενώπιον του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων - OHIM και του Παγκοσμίου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων – WIPO.
Αστικό Δίκαιο


1. Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο «Πεταλάς & Συνεργάτες» προσφέρει ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με νομικά ζητήματα οικογενειακής και κληρονομικής φύσης, όπως:
 • διαζύγια, προσβολή/αναγνώριση πατρότητας, διατροφές, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια τέκνων, υιοθεσία
 • αποδοχές κληρονομιάς, φορολογία, διαθήκες, κληρονομητήρια
2. Εργατικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε νομικά ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και άλλες μορφές απασχόλησης προσωπικού, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • σύνταξη και επεξεργασία ατομικών συμβάσεων εργασίας και συμμόρφωση με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου και τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις
 • αναθεώρηση όρων εργασίας
 • συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις εντολής
 • παροχή συμβουλών σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων
 • κανονιστικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις
 • δυσμενείς μεταβολές συνθηκών εργασίας
 • καταγγελία συμβάσεων εργασίας και καταβολή αποζημιώσεων
 • εκπροσώπηση σε ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης για απαιτήσεις εργαζομένων
 • χειρισμός εργατικών ατυχημάτων
 • εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών καθώς και πλήρη δικαστηριακή εκπροσώπηση σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε αγωγές που άπτονται όλων των θεμάτων των εργασιακών σχέσεων.
Διοικητικό Δίκαιο


Αν και ο τομέας του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου είναι αρκετά εξειδικευμένος και απαιτεί τεχνογνωσία πέρα από την γνώση των διοικητικών διαδικασιών, το δικηγορικό γραφείο «Πεταλάς & Συνεργάτες» διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην κατάρτιση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στην εκπροσώπηση των πελατών για την επίλυση κάθε είδους διαφορών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών, όπως αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις, συμβιβασμοί με το Ελληνικό Δημόσιο, αποζημιώσεις, προσφυγές για ακύρωση διάφορων διοικητικών πράξεων, αγωγές κατά των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή/και Ιδιωτικού Δικαίου, κλπ.
Διαιτησία


Οι περισσότεροι πελάτες αποφεύγουν την εμπλοκή τους σε χρονοβόρους δικαστικούς αγώνες. Το δικηγορικό μας γραφείο επιδιώκει την ταχεία και με το μικρότερο δυνατό κόστος επίλυση των διαφορών των πελατών του, με τη χρήση εξωδικαστικών εναλλακτικών τρόπων επίλυσής τους.
Τραπεζικό Δίκαιο


Το δικηγορικό γραφείο «Πεταλάς & Συνεργάτες» παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα χρηματιστηριακών και τραπεζικών συναλλαγών, όπως:
 • διαφορές που αφορούν κάθε είδους δανείων (επιχειρηματικών- αλληλόχρεων λογαριασμών- στεγαστικών-καταναλωτικών), πιστωτικών καρτών
 • εγγραφές προσημειώσεων υποθηκών, εξαλείψεις αυτών
 • διαταγές πληρωμής, ανακοπές, αναστολές, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί
 • νομική υποστήριξη για την σύναψη συμβάσεων δανείου, καθώς και για επενδύσεις και διαχείριση κεφαλαίων
 • εκδόσεις ομολογιακών δανείων
 • μακροχρόνιες μισθώσεις
Φορολογικό Δίκαιο


Οι υπηρεσίες μας αφορούν:
 • συμβουλές και σχεδιασμός σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας (συγχωνεύσεις και εξαγορές, αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, εργολαβικές συμβάσεις, εμπορικές συναλλαγές, ιδιωτικοποιήσεις, χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής ή ιδιωτικών έργων) ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης.
 • συμβουλές για την συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
 • εκπροσώπηση των επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.
 • θέματα ΦΠΑ και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και σε ζητήματα φορολογίας εισοδήματος και κληρονομιών.
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές


Έχουμε ιδιαίτερη εμπειρία στην ίδρυση και εξαγορά επιχειρήσεων, καθώς οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
 • τον νομικό έλεγχο, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων,
 • την αντιμετώπιση ζητημάτων συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 • τον χειρισμό ζητημάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτών των συναλλαγών,
 • καθώς και των απαιτήσεων που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Όσον αφορά τις εισερχόμενες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, τους προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που απαιτούνται για την ίδρυση και οργάνωσή τους στην χώρα (εύρεση έδρας, νομικοί λογιστικοί έλεγχοι, διαπραγματεύσεις για πιθανές συνεργασίες, σύνταξη συμβάσεων και εύρεση προσωπικού, λήψη αδειών λειτουργίας από τις τοπικές αρχές κ.ο.κ.).
Υπηρεσίες για Υπεράκτιες Επιχειρήσεις (Off-shore)


Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών και προσφέρουμε λύσεις στις υπεράκτιες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση των φόρων, την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και τον περιορισμό του παθητικού τους.
Ιδιωτικοποίηση


Προσφέρουμε νομικές συμβουλές σχετικά με την ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων και προσέλκυση με τον τρόπο αυτό ξένων επενδύσεων, καλύπτοντας στα ζητήματα αυτά την εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, στο στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και στο στάδιο της εφαρμογής των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης επιχειρήσεων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως και στα ζητήματα εργασίας και ασφάλισης στο συγκεκριμένο τομέα.
Ακίνητη Περιουσία


Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, βιομηχανικών και ιδιωτικών, σε θέματα απόκτησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας ενεργώντας τόσο για λογαριασμό επιχειρήσεων, όσο και για λογαριασμό φυσικών προσώπων της εγχώριας και διεθνής αγοράς.

Ειδικότερα ασχολούμεθα με:
 • ελέγχους τίτλων, μεταβιβάσεις αυτών, αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ακινήτων που υπόκεινται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς (κτηματολόγιο, δάση, αιγιαλός), διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ., μισθώσεις και χρονομεριστικές μισθώσεις ακινήτων, επενδυτικά προϊόντα, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.
 • δικαστικές εμπράγματες διαφορές συμπεριλαμβανομένων μισθωτικών διαφορών, κυρίως σε επαγγελματικές μισθώσεις.
Δεδομένης της ευρείας ανάμειξης συμβολαιογράφων στις σχετικές συμφωνίες, το γραφείο μας συνεργάζεται στενά με αυτούς και εάν της ζητηθεί προτείνει στους εντολείς της τους συμβολαιογράφους εκείνους που κρίνει ως τους πλέον έμπειρους.
Δίκαιο Καταναλωτών και Ανταγωνισμού


Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε υποθέσεις που αφορούν ελαττωματικά προϊόντα, παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση, αθέμιτες και παράνομες συναλλακτικές πρακτικές. Εκπροσωπούμε επίσης τους πελάτες μας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κάθε άλλης αρχής που εμπίπτει στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή.
Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στο χώρο του ανταγωνισμού και της ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά, οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι σε θέση να παράσχουν ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες και ιδιώτες για θέματα όπως:
 • σχεδιασμός εταιρικών συμβάσεων, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συμβατότητα με τους κανόνες του ανταγωνισμού
 • αντιδικίες τόσο ως προς τα απομιμητικά προϊόντα, διακριτικά γνωρίσματα, αθέμιτες πρακτικές, παραπλανητική διαφήμιση, όσο και ως προς τις διαφορές προκύπτουσες στα πλαίσια συμβάσεων διανομής, προμήθειας, franchising και εν γένει λειτουργίας δικτύων.
Franchising


Παρέχουμε συμβουλές και πλήρη νομική κάλυψη επί όλων των θεμάτων που αφορούν την ίδρυση και την ανάπτυξη μιας franchise επιχείρησης, από τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • σχεδιασμός και προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων
 • κατάρτιση συμφωνιών ανάπτυξης στην περιοχή
 • σχετικοί εγκύκλιοι
 • κατάρτιση κύριων συμβάσεων franchise
 • εταιρικά συμφωνητικά διαφήμισης
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης


Το δικηγορικό γραφείο Πεταλάς & Συνεργάτες προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, προσφέροντας στους πελάτες νομική υποστήριξη που εκτείνεται σε τομείς όπως:
 • νομοθετικό πλαίσιο και κανονισμοί λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών και μεσιτών, καθώς και των ταμείων επαγγελματικής ή/και κοινωνικής ασφάλισης
 • παροχή νομικών συμβουλών για την σύνταξη ασφαλιστηρίων ζωής, ακινήτων και ατυχημάτων, καθώς και για την αγοραπωλησία αυτών είτε on-line είτε μέσω των μεσιτών
 • προγράμματα συντάξεων και δικαιωμάτων προαίρεσης
 • φορολογικές πτυχές των ασφαλίσεων (φορολογία των ασφαλιστικών εταιρειών και των μεσιτών, φόροι στα ασφάλιστρα και πληρωμή αυτών)
 • επίλυση κάθε είδους αντιδικιών και δικαστικών διαφορών που προκύπτουν από τις πωλήσεις ασφαλιστηρίων και τις ανάλογες αξιώσεις, υποτιθέμενες αθέμιτες πρακτικές ή αντιανταγωνιστική συμπεριφορά.
Ανάμεσα στους πελάτες μας βρίσκονται τόσο ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήδη ανήκουν στην ασφαλιστική αγορά (ασφαλιστές, μεσίτες), όσο και επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα στο εν λόγω τομέα, είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ασφαλιστική αγορά.
Δικαστηριακή Πρακτική


Με μαχητικούς και αποτελεσματικούς στις δικαστηριακές διαδικασίες δικηγόρους, το γραφείο μας εκπροσωπεί τους πελάτες μας ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών για την δικαστική επιδίωξη των αξιώσεών τους και την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, σε υποθέσεις όπου η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι αναπόφευκτη.

Ταυτόχρονα γνωρίζουμε πότε η διαπραγμάτευση και επίτευξη συμβιβασμού είναι καλύτερη από μία μακροχρόνια αντιδικία και συμβουλεύουμε αναλόγως τους πελάτες μας.
Δίκαιο Μεταφορών


Το δικηγορικό γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα του δίκαιου μεταφορών, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • νομική υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων
 • γνωμοδοτικές υπηρεσίες σε νομικά θέματα μεταφορών
 • παροχή νομικών συμβουλών κατά την σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών, καθώς και κατά την κατάρτιση σχετικών νομικών εγγράφων
 • εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων, τακτικών ή διαιτητικών για θέματα όπως: ευθύνη στις εναέριες μεταφορές φορτίων, ευθύνη του πλοιοκτήτη, ασφάλιση πλοίων και αεροσκαφών, μόλυνση του περιβάλλοντος.
Copyright © www.petalaspartners.com.
Τηλ: (+30) 210 4111263 , Fax: (+30) 210 4226554 , e-mail: info@petalaspartners.com
Όροι Χρήσης   |   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων